Konsulentoppdrag - innen enøk og inneklima

Bærum kommune

 54 skoler, mange sykehjem og barnehager, samlet alle SD anlegg i en portal. Besparelse 15% fra 54GWh = 8GWh

Avantor

Programmering webportal og bistand drift av alle SD-anlegg i Nydalen

Statsbygg Øst

Regjeringskvartalet 133.000m²

Sporveien AS

Ryen, Grefsen og Etterstad verksteder

Nittedal kommune

Enøkanalyse alle bygg i kommunen 24 bygg, 90.000m²


Datavaktmesteren ®

Storebrand Lysaker torg as (ca 35.000m²)

Storebrand Hoffsveien as    (ca 40.000m²)

Storebrand Lysaker Park as (Hovedkontor 55.000m²)

 

Malling as,  Tårnhuset kjøpesenter (Skøyen)

Malling as, Bøler kjøpesenter

Nordea, Ruseløkkveien 6

Undervisningsforbundet

Omsorgsbygg, VAV installasjoner og enøkanalyser

SBØ

Regjeringskvartalet M-19

NRK

DK Østlandssendingen, Østfold, Vestfold, Telemark,
Sogn og Fjordane, Ålesund, Bodø

Bærum kommune

12 barnehager og skoler

Wilhelmsen Rederi

(Strandveien 20 ANS)